Ścisły rezerwat

Rezerwat Dzikich Dzieci w swej ‘ścisłej’ postaci jest dostępny wyłącznie dla dzieci między 7 a 15 rokiem życia.

Podział wiekowy wyznacza magiczna i formalna granica 7 r. ż., kiedy to dzieci mogą już przemieszczać się po mieście bez opieki i są na tyle samodzielne, że mogą podejmować prace konstrukcyjne bez pomocy dorosłych.

Przy pierwszej wizycie wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna, który dopełni formalności i wraz z dzieckiem zapozna się z zasadami. Dziecko otrzyma paszport, który będzie jego ‘przepustką’ do Rezerwatu i w którym będzie mógł dokumentować swoją aktywność.