Правила Сімейних днів

у Заповіднику диких дітей

I. Загальні положення

 1. Діяльність Заповідника диких дітей організовується Майстернею «Штучка» —
  Центром культури у Любліні, вул. Пеовякув 12, 20-007 Люблін, далі іменованою
  Організатором.
 2. Заповідник диких дітей, далі — Заповідник, у режимі Сімейних днів функціонує у
  вересні 2022 р. в суботи і неділі від 10:00 до 13:00 i від 14:00до 17:00 з технічною
  перервою від 13:00 до 14:00, під час якої всі Учасники повинні залишити
  Заповідник.
 3. Усі форми активності й діяльності у рамках Заповідника реалізуються згідно
  з чинними положеннями законодавства, в тому числі зокрема: Розпорядження Ради
  Міністрів щодо встановлення певних обмежень наказів і заборон у зв’язку
  з виникненням стану епідемії та згідно з інструкціями Міністерства культури
  і національної спадщини, Міністерства розвитку та Головної санітарної інспекції.
 4. Вхід на територію Заповідника у робочих годинах означає, що опікуни і юридичні
  представники Учасників приймають усі умови Організатора, передбачені для
  Заповідника: Правила, Кодекс честі та інші засади утримання порядку. Діяльність
  адресована дітям та їхнім сім’ям/опікунам. При цьому ми дотримуємося поділу
  території на Буферну зону та Дику зону.
 5. Організатори не несуть відповідальності за безпеку в випадку входу на територію у
  неробочі години.
 6. Визначення:

a) Плейворкерами у Заповіднику є повнолітні фізичні особи, які пройшли
відповідне навчання в рамках курсу плейворкінгу. Вони створюють дітям
умови для діяльності, надають будівельні матеріали та інструменти,
здійснюють контроль над безпекою діяльності, дають поради і в разі
потреби надають допомогу.
b) Учасником Сімейних днів є кожна фізична особа, яка перебуває в
Заповіднику диких дітей, вказана в заявці законним
представником/одним із батьків/опікуном, або яка сама є законним
представником/одним із батьків/опікуном заявленої дитини, що
ознайомилася з цими Правилами та Кодексом честі, що діють у
Заповіднику, і зобов’язана їх дотримуватися. При цьому неповнолітні
особи повинні перебувати під наглядом батьків/опікунів, а дорослі мають
право на вхід лише як батьки/опікуни дітей, із якими вони прийшли.
c) Заповідник диких дітей — це організована Майстернею «Штучка»
ініціатива, спрямована на тимчасове забезпечення Учасникам природних
умов гармонійного розвитку з природою та ровесниками.
d) Законний представник — один із батьків, опікун, призначений на
підставі рішення суду або куратора.
e) Опікун — особа, яка за письмовою згодою одного з батьків здійснює
опіку над дитиною, причому і один із батьків, і опікун повинні бути
ознайомлені з цими Правилами. Рішення про те, чи впустити дитину та
опікуна, приймає Керівниця у Пункті інформації, попередньо
ознайомившись із ситуацією.
f) Пункт інформації — місце першого контакту біля головного входу до
Заповідника. Сюди потрібно прийти щоразу, щоб заявити про своє
бажання відвідувати Заповідник, записати дитину або отримати будь-яку
інформацію. Це також місце, у якому зберігається аптечка і вогнегасник.

g) Ліміт — безпечна кількість Учасників, які можуть одночасно перебувати у
Заповіднику. Ліміт моніторується і аналізується персоналом. Рішення про
поточний ліміт приймає на основі даних, зібраних від окремих
Плейворкерів, працівник Пункту інформації.

 1. Користування Заповідником цілком безкоштовне. У рамках діяльності Заповідника
  не передбачене харчування.
 2. Захід застрахований у рамках програмної діяльності Центру культури в Любліні.
 3. Організатор зберігає за собою право вносити зміни в програму занять та в ці
  Правила у будь-який час без зазначення причини зміни.

II. Умови участі в Заповіднику диких дітей

 1. Умовою участі у заході є прийняття Правил і заповнення Формуляра заявки на
  право відвідин Заповідника диких дітей у рамках Сімейного дня одним із
  батьків/законним представником/опікуном дитини, а також прийняття дитиною
  Кодексу честі.
 2. Кожна особа, яка перебуває у Заповіднику, зобов’язана дотримуватися правил
  безпеки, у тому числі санітарно-епідеміологічних вимог, із метою зменшення ризику
  нещасного випадку або загрози поширення вірусу.
 3. Записані Учасники зобов’язані щоразу повідомляти про свій прихід або вихід
  працівникові Пункту інформації.
 4. У випадку перевищення встановленого Ліміту Організатор може відмовитися
  впустити наступних осіб на територію Заповідника або його частини.
 5. Законний представник/опікун зобов’язаний:
  a) здійснювати нагляд за заявленою ним дитиною упродовж усього періоду
  перебування у Заповіднику,
  b) повідомляти персоналу про ситуації загрози або небезпеки, помічені ним або
  дитиною.
 6. На території Заповідника може перебувати виключно здорова дитина, без
  симптомів, які можуть вказувати на інфекційне захворювання (це стосується також
  опікунів). У випадку якщо дитина повідомить про або продемонструє симптоми
  хвороби, Організатор зберігає за собою можливість перервати перебування
  Учасника на території Заповідника.
 7. Забороняється здійснювати догляд за дітьми особам, які перебувають під впливом
  алкоголю та інших наркотичних засобів. Про всі підозрілі ситуації буде повідомлено
  відповідні служби.
 8. Законний представник/опікун дітей повинен приводити і забирати дитину особисто.
  Організатор не несе відповідальності за приведення і відведення Учасників.
 9. Учасник зобов’язаний повідомити про своє прибуття негайно після прибуття до
  Заповідника, а також про своє бажання залишити Заповідник у Пункті інформації.
 10. Відповідальність за збитки, завдані неповнолітнім Учасником на території
  Заповідника, несуть його законні представники/опікуни. Відповідальність за збитки,
  завдані дорослими Учасниками, несуть вони самі.
 11. Учасники Заповідника мають право: брати участь у всіх активностях, передбачених
  у програмі (що відповідають їхньому віку), користатися з усіх атракціонів, пристроїв,
  обладнання і матеріалів, наданих у їхнє розпорядження, подавати скарги та
  пропозиції.
 12. За всі предмети, принесені на територію Заповідника, відповідає законний
  представник/опікун.
 13. Учасник зобов’язаний дотримуватися основних засад гігієни та захисту:
  a) дитина й опікун повинні ретельно мити руки щоразу після закінчення розваги на
  території Заповідника;
  b) носити взуття з закритими пальцями;

c) під час участі у заході використовувати захисні рукавиці, надані Організатором.

 1. Споживання власної їжі та напоїв може відбуватися тільки у виділених місцях,
  вказаних Організатором.
 2. Учасники Заповідника зобов’язані:
  a) дотримуватися цих Правил та всіх вимог і положень, прийнятих у Заповіднику;
  b) виконувати інструкції Плейворкерів;
  c) уникати поведінки, якою можуть створити небезпеку для себе або інших;
  d) не відходити з Заповідника без догляду батьків/опікунів;
  e) з повагою ставитися до інших Учасників, ведучих занять, Плейворкерів та
  шанувати їхню працю;
  f) шанувати власність та інші майнові права інших осіб;
  g) не використовувати жодних засобів, які право забороняє дітям;
  h) дотримуватися заборони пити алкоголь і курити цигарки (в тому числі
  електронні) на території всього Заповідника.
 3. У випадку недотримання вказаних вище обов’язків Організатор може попросити
  законного представника/опікуна раніше або негайно залишити Заповідник разом із
  дитиною.

III. Обов’язки Організатора:

Організатор зобов’язаний:

 1. Обгородити територію Заповідника, визначити входи й виходи, визначити зони для
  Учасників.
 2. Забезпечити засіб для дезінфекції Учасникам і працівникам Заповідника.
 3. Розмістити засади участі у заходах у помітному місці біля входу/виходу.
 4. Здійснювати моніторинг щоденних робіт із впорядкування, з особливим
  врахуванням регулярного чищення і обслуговування обладнання та оснащення
  Заповідника.
 5. Докласти всіх зусиль для того, щоб створити умови для привабливої й безпечної
  форми активності завдяки забезпеченню відповідних матеріалів, інструментів та
  працівників, які пройшли навчальний курс із плейворкінгу, надання першої допомоги
  та безпеки і гігієни праці.
 6. Утримувати і використовувати Заповідник згідно з призначенням, особливо це
  стосується дотримання належного санітарно-технічного і естетичного стану шляхом
  не допущення надмірного погіршення його функціональних якостей та технічної
  справності.
 7. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний стан об’єкта шляхом розміщення
  відповідної кількості контейнерів для побутових відходів і спеціально виділених
  контейнерів для використаних засобів особистої гігієни, залежно від розмірів
  об’єкта і кількості присутніх осіб, а також забезпечувати відповідну кількість туалетів
  та їхню дезінфекцію.
  Крім того:
 8. Організатор зберігає за собою право на поточне й постійне контролювання
  безпеки заходів.
 9. Організатор забезпечує прання робочих рукавиць багаторазового використання.
  Прання відбувається у температурі мінімум 60º C з додатком атестованого
  прального засобу. Центр культури в Любліні співпрацює з пральнею, процес
  прання в якій має сертифікат Державного закладу гігієни.
 10. Згідно з інструкціями Головної санітарної інспекції щодо пісочниць, Організатор
  зобов’язаний забезпечити дотримування вимог гігієни шляхом:

a) закривання пісочниць тентом на ніч та в інші періоди, коли вона не
використовується;
b) заміни піску в пісочниці принаймні перед початком літнього сезону;
c) заміни піску в пісочниці щоразу після виявлення в ній помітних забруднень
(відходів, тваринного та іншого калу).

 1. Організатор не несе відповідальності за цінні речі, загублені або пошкоджені
  Учасниками під час заходу.

Заповідник диких дітей відкритий щодня від 10 до 17 год. для всіх дітей до кінця канікул — безкоштовно.

Адрес залишається без змін: Dolna Panny Marii 6-8.

Пам’ятайте, що перший раз дитина від 7 років має прийти з одним із батьків, щоб заповнити реєстраційну картку (в кожному сезоні заповнюємо нову картку, навіть якщо дитина відвідувала Заповідник у попередніх роках).

Дика зона (з інструментами) доступна для дітей, яким виповнилося 7 років.

У Дикій зоні діє обмеження на кількість дітей. Ми не здійснюємо попереднього запису. Враховується черговість прибуття.

До Буферної зони запрошуємо всіх — особливо молодших дітей з опікунами.

У Заповіднику діє дрес-код: дитина повинна мати взуття з закритими пальцями та кепку/хустину на голову.

Пам’ятайте про запас води, їжі й порцію позитивної енергії!

Заповідник диких дітей — це виділена територія охорони середовища дитячої гри, натхненна ідеєю пригодницьких ігрових майданчиків (Adventure Playground).

Дорослі засновують Заповідник, але саме діти формують його згідно з принципами вільної розваги (так зв. free play) і саме їм належать усі рішення щодо вигляду чи функціональності. Активність дітей полягає та творенні цього простору з нуля із наданих матеріалів, будуванні об’єктів, «баз», встановленні конструкцій.

Заповідник — це також просоціальна ініціатива, яка має на меті залучення місцевої спільноти до впливу на якість Заповідника і активної участі у його творенні. Пілотна і єдина така ініціатива у Польщі вперше відбулася у 2017 році, здобуваючи довіру мешканців і підтримку з Громадського бюджету. У 2018 році Заповідник був відкритий 6 місяців, так само у 2019 році. Сезони 2020 і 2021 років були часом багатьох обмежень, спричинених пандемією, але величезне зацікавлення нашою ініціативою не перестає нас дивувати.

Нашою метою є виділення відкритого простору в центрі міста і пристосування її до креативної нешаблонної гри, спрямованої на розвиток соціальних зв’язків та соціальних, культурних і мануальних компетенцій. Активність дітей полягає на творенні простору з наданих матеріалів, грі в ньому, участі в майстер-класах та культурних заходах, використанні болотяної кухні та сенсорних стежок.

Територія Заповідника принципово ділиться на дві зони: Дику зону (КЛІК!), до якої запрошуємо дітей віком від 7 до 15 років, та Буферну зону (КЛІК!), куди запрошуємо всіх, а передовсім молодших дітей із опікунами.

Перші відвідини Заповідника дитиною від 7 років мають відбутися у присутності одного з батьків, щоб особисто заповнити реєстраційну картку — в кожному сезоні на дитину заповнюється нова картка. Її не можна знайти в інтернеті. Щоб потрапити до Дикої зони з інструментами, треба мати повні 7 років!

Ми не здійснюємо попереднього запису на вхід. Враховується черговість прибуття, а вхід є безкоштовним.

Пам’ятайте про головний убір, взуття з закритими пальцями, запас води, їжі та доброго гумору 🙂 До зустрічі в Заповіднику!

Ми не здійснюємо попереднього запису до ЗДД. Кожен вхід реєструється, у тому числі в Буферній зоні. З пандемічних міркувань у нас діють кількісні обмеження на вхід. У зв’язку з цим просимо про розуміння.

Візьміть до Буферної зони плед чи покривало. Іграшки і посуд у болотяній кухні будуть у Вашому розпорядженні. В інформаційному пункті Вам про все розкажуть.
Варто прийти раніше, щоб мати час заповнити реєстраційну картку для дітей, прочитати Правила і познайомитися з правилами санітарної безпеки у ЗДД. Пам’ятайте про взуття з закритими пальцями для дітей,про головні убори, про власну воду та їжу відповідно до потреб великих і малих животиків, про засіб від комарів, сонцезахисний крем і посмішку. Нам посмішок не бракує, бо маємо за плечима вдалий сезон🙂 Якщо Вас щось хвилює, напишіть нам повідомлення.

Про безпеку дітей дбають спеціально навчені Охоронці розваг, так звані плейворкери.  Плейворкінг — це галузь педагогіки, методи якої базовані головним чином на грі.

На фото: зелене оточення, дерев’яний місток над озером, четверо дітей граються на ньому, ховаючись у тіні; хлопець на передньому плані витягує з води шнур за допомогою дерев’яного меча, одна з дівчаток у тлі проходить над водою по дошці, що спирається на місток, балансуючи руками.
Автор фото: Міхал Ґлос.

Вільна розвага передбачає виконання 3 рекомендацій:

– вільний вибір гри/активності (розвиток щирих зацікавлень, вільне приміряння соціальних ролей),

– автономія дітей у ході гри / самостійність у виборі засобів, способів, напрямків (здобування технічних і соціальних умінь),

– внутрішня мотивація учасників (яка приносить задоволення, формує характер та ідентичність).

Дослідження, присвячені місцям, організованим за принципом пригодницького ігрового майданчика, вказують на їхній позитивний вплив на психомоторний розвиток дітей. Зростають їхні соціальні та мануальні компетенції, самостійність, зарадність та почуття власної вартості. Відвідування пригодницьких ігрових майданчиків створює можливість залучення у просоціальну активність та відігравання активної ролі у спільноті. Це сфери, які дуже занедбуються в епоху сильної домінації нових медій, відсутності вільного часу, обмежених можливостей пересування. Заповідник диких дітей — це також контакт із природою, який позитивно впливає на здоров’я (психічне та фізичне), проекологічні позиції та піклування про зелень також у найближчому оточенні.

Територія Заповідника — це чарівний сад по вулиці Дольней Панни Мар’ї. Це місце великого біорізноманіття, розташоване у центрі міста.

Перший пілотний запуск проєкту викликав величезне зацікавлення учасників та ЗМІ. Понад 1400 відвідин дітей протягом 3 тижнів вказує на справжню необхідність у активності такого роду. Сезон 2018 року — це вже 5500 відвідин.

«Тут так класно, бо я відчуваю, наче дорослі знають, що я думаю в голові, і все це я можу тут робити» – Данте, 10 років.

«Чудова ідея повернення до природи, яка одночасно розвиває самостійність і креативність. Я дуже рада, що опікуни нагадують, що треба пити воду і захищатися від сонця» — мама однієї дитини.

«Досконалий проєкт — у старому доброму стилі. Він навчає самостійності й креативності. Принцип педократії — супер! Добре, що плейворкери не нав’язують дітям ідей, а тільки (аж) допомагають втілювати дитячі фантазії. Молодша донька (5 років) спочатку образилася, що не може ввійти до зони для старших дітей (що, зрештою, вважаю правильним). Пізніше вона прекрасно провела час у Болотяній кухні. Хлопці (8 і 11 років) відразу заявили, що хочуть сюди повернутися, бо не закінчили робити кількох важливих речей» — Йоанна (мама Ігора і Артура).

«Суперідея на погоду й негоду. Дітлахи чудово проводять час, креативно й мудро. Вони навчаються елементарних дій з молотком, сокирою, викруткою. Загалом краще проведення часу, ніж сидіння перед комп’ютером чи телефоном. Просимо продовжувати цей проєкт» — бабця Йоля та внуки.

На фото: дерев’яний столик, за ним хлопець, що зв’язує мотузкою кілька шматків дерева і бамбукові трубки, на футболці хлопця малюнок: крокодил, який каже: «see ya!» (до зустрічі!)
Автор фото: Czułości.

Вхід до ЗДД від початку був і залишається безкоштовним.

«Завдання реалізується з коштів Громадського бюджету міста Люблін на 2021 рік» — Громадянський Люблін

Логотипи зліва направо: Громадський бюджет (лупа блакитно-зеленого кольору з написом «Громадський бюджет») та Люблін — місто натхнення (з лівого боку логотипу напис: «Завдання реалізується з коштів Громадського бюджету»; з правого боку логотипу напис: «Люблін місто натхнення» з двома зчепленими символами червоного й зеленого кольору, які нагадують підкови).